Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

iibfdergi@kastamonu.edu.tr