Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

Mehmet GÜNER
Kafkas Üniversitesi
İkt. ve İd. Bil .Fakültesi
Dereiçi Mevkii / KARS 
Tel.  : 0474 212 47 61
Faks : 0474 212 57 64