Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Hospitality and Tourism Issues-JOHTI

Makaleler, https://dergipark.org.tr/en/pub/johti sitesi üzerinden gönderilebilir. Yazım kuralları ve dikkat edilmesi gereken noktalar sitede paylaşılmıştır.