Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Business Economics and Political Science (JOBEPS)

Makale ekleme hakkında bilgi.

İşletme İktisat ve Siyaset Bilimi Dergisi, İİSBD Editörlüğü

Turgut Özal Üniversitesi, Gazze Cad. No: 7 Etlik-Keçiören, Ankara, Turkey

Phone: +90 (312) 551 50 00

Fax: +90 (312) 551 50 19

E-posta/E-mail: info@jobeps.org