Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

Yazışma Adresi:

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Biga/ ÇANAKKALE

Tel: 0286 3358738-1246 Fax: 0286 3358736

Web: http://girisim.comu.edu.tr/dergi.htm

E-posta1:gkd@comu.edu.tr
E-posta2: girisimdergisi@gmail.com