Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

14280 Gölköy Kampüsü / BOLU