Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bankacılık ve Finansal Araştırmaları Dergisi (BAFAD)

Makale ekleme hakkında bilgi.

Online Submissions

Already have a Username/Password for Journal of Banking and Financial Research?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

Yazışma Adresi/Corresponding Address
Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu 06500 Beşevler/Ankara
E-posta: jobaf@gazi.edu.tr
Web adresi: http://jobaf.gazi.edu.tr
Tel: + 90 312 2162116