Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

Atatürk Üniversitesi İİBF

25240 / ERZURUM

Tel : 0 442 231 21 94
Fax : 0 442 236 09 49