Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi- Artuklu Kaime

Artuklu KAİME Dergisi, Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 2018 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) çıkarılan uluslararası hakemli bir dergidir.
Artuklu KAİME'de ekonomik, politik, yönetim ve iş hayatını ilgilendiren konularla ilgili analitik bakış açısını yansıtan özgün çalışmalara yer verilmektedir. Bu kapsamda hem iktisadi ve idari alanda araştırma yapan akademisyenlerin çalışmasına yer verilecek  hem de multidisipliner çalışmalar yapan sosyal bilimler alanındaki diğer araştırmacıların araştırmalarından yararlanılacaktır.
Dergi güçlü akademik içeriği ile alanının önde gelen yayınlarından biri olmayı amaç edinmektedir.
Dergi'de Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe yayınlara yer verilecek olup, bunlar dışında dillerden yayın gelmesi halinde Editör kurulu değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Editör kurulu değerlendirmesi sonucu yayına uygun bulunan çalışmaların yayınlanması önünde bir engel bulunmamaktadır.
Dergi; elektronik ortamda yayın yapan, açık erişimli, hakemli bir dergi olup okuyucu ya da yazardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Dergiye gönderilecek olan yazıların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekliliği vardır.
Gönderilen makalelerin tamamı hakemlere gönderilmeden önce Editör Kurulu tarafından bilimsel kriterlere göre ön değerlendirmeye tabi tutulur. ön değerlendirme aşamasından geçemeyen çalışmalar yazarlarına iade edilir. Değerlendirmeyi geçen çalışmalar ise ""kör hakem"" uygulamasına tabi tutulur. Kör hakem yönteminde; çalışma alanında uzman iki hakeme ayrı ayrı gönderilir. Her bir hakemden çalışma ile ilgili değerlendirme formu oluşturulması istenir. Her iki hakemin de olumlu görüş bildirmesi halinde çalışmayayına uygun görülür ve durum yazara bildirilir. Hakemler arasında görüş ayrılığının bulunması durumunda ise dergi üçüncü hakeme gönderilir. En az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi durumunda çalışma yayına uygun bulunur, aksi takdirde çalışma yazara iade edilir.