Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye türkçesindeki arapça alıntı kelimelerde ünlü uyumsuzlukları

Yazar kurumları :
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Alıntı kelimeler alıcı dilin ses yapısına göre şekillenmektedir ve Arapça alıntı kelimelerdeki sesler de Türkiye Türkçesinin ses yapısına uydurulmaktadır. Arapça alıntı kelimelerin bir kısmı Türkçenin ünlü uyumlarına uygun hâle getirilmekte, bir kısmı bu uyumlara uydurulmamaktadır. Ünlü aykırılaşmalarının tamamını açıklamak şu anki bilgilerimizle mümkün görünmemektedir. Ancak bazı artlık-önlük (kalınlık-incelik) uyumu bakımından aykırılaşmalara ön damak, art damak, yan (lateral) ünsüzlerle uzun ünlünün sebep olduğu gözlemlenmektedir. Düzlük-yuvarlaklık bakımından aykırılaşmanın sebebi ise dudak ünsüzleridir. Arapça alıntı kelimelerdeki ünlülerin durumu, Türkçede ünlü-ünsüz uyumunun kalınlık-incelik uyumundan daha öncelikli olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

Loan words change phonetically according to the phonetics of the recipient language. Arabic loan words in Turkish change phonetically in accordance with Turkish phonetics. While some Arabic loan words adapt to Turkish vowel harmony, some others stay disharmonic. It is not possible to explain all disharmonic changes with our present knowledge. However, it can be said that some of the disharmonic changes in front and back vowels are caused by palatals, velars, lateral and long vowels. Main reason of disharmonic change in rounding is the labials. The vowels of Arabic loanwords in Turkish, show us that vowel-consonant harmony in Turkish is prior to the front-back vowel harmony.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :