Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The image of turkey in the eyes of dutch university students

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

There are various images of Turkey in the eyes of Dutch university students. There might be a lot of different factors effecting the formation of these images. The aim of this study is to determine the image of Turkey in the eyes of Dutch students of the University of Amsterdam. In the study, field survey method has been used. Data has been collected from 280 students by face to face survey technique. A questionnaire, with questions aimed to determine the attitudes and impressions towards Turkey, has been applied. In the analysis of data, frequency distributions,ch-isquare, and t tests have been used. The findings of the research indicate that Istanbul

Özet İngilizce :

Hollandalı üniversite öğrencilerinin gözünde Türkiye’ye ilişkin çeşitli imajlar mevcuttur. Bu imajların şekillenmesinde pek çok farklı unsurun etkisi olabilir. Bu çalışmanın amacı Amsterdam Üniversitesi öğrencilerinin gözündeki Türkiye imajını belirlemektir. Çalışmada saha araştırması yöntemi kullanılmıştır. Veriler 280 öğrenci ile yüzyüze anket tekniğinden yararlanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans dağılımları, ki-kare ve t testleri kullanılmıştır. Türkiye’ye yönelik tutum ve izlenimleri belirlemeye yönelik sorulardan oluşan bir soru formu uygulanmıştır. Araştırma bulguları, Türkiye hakkında akla gelen ilk unsurlar arasında İstanbul’un birinci sırada yer aldığını ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılanların çoğu Türk insanını ve ülke olarak Türkiye’yi beğenmektedir. Türkiye yemekleri,  kültürü, misafirperverliği, deniz ve güneşi ile olumlu bir ülke olarak algılanmaktadır. Erkek

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :