Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Saraylı neş’e-i dil hanım ve mecmû‘a-i mûsikî-i zîbâ’sı üstüne bir çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma; Osmanlı saray mûsikîsi gelene içerisinde yetişmiş  olan Neş’e-i Dil Hanım’a  ait,  Mecmû‘a i Mûsikî -i Zîbâ’nın Osmanlı Türkçesi’nden günümüz Türkçesi’ne çevirisi yapılarak ihtiva etmi  oldu u bilgilerin en doğru şekliyle incelenmesini amaçlamaktadır. Güfte ve şiirlerle  beraber, makâm ve usûl tariflerini içeren mecmû‘anın içindeki bilgilerin doğrulunu muhtelif kaynaklar araştırılarak incelenmiştir.Bu araştırma; incelenen eserin sonuçlarına göre günümüz makâm ve usûl bilgileriyle mukayese edildi inde ortaya çıkacak farklılıkların veya benzerliklerin tartı ılmasına kaynak  olacak niteliktedir. Güfte  varlığımızın tespiti  açısından da mecmû‘anın bugünkü harflere çevirisinin yapılmış olması önemlidir. Böylece geçmiş dönemlerde yazılmış bu tür mecmû‘aların incelemelerinde de kullanıldığı zaman kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

This research is intended to examine the information that is included in the “Mecmû‘a i Mûsikî i Zîbâ” work of Ne ’e i Dil Hanım’s who was raised in adherence to the old Ottoman  palace musical tradition by translating it with the highest accuracy possible from its original  language, Ottoman Turkish, to modern Turkish.The authenticity of the nformation which  compises the definition of maqam and tempo along with lyrics and poetry in the journal has  been studied by investigating various resources. This research qualifies as a source of standard  izing the similarities and diversenesses acquired as a result of the comparison betwee maqam  and tempo described in the studied journal and modern musical data.  A complete translation of the  ournal to modern Turkish language is essential in terms of the evaluation of the asset of
lyrics possessed nowadays. Therefore, it  is considered that the use of this method in analyzing
the journals written in the past centuries could provide a clearer perception.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :