Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rıfat ilgaz’ın “çocuklarım” şiirinde zaman–mekân unsurları ve çocuk ilişkisi üzerinde bir inceleme

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
740
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada Rıfat Ilgaz'ın çocuklar için yazmış olduğu Çocuklarım adlı şiiri, edebî eserin önemli iki unsuru olan zaman, mekân ve bunların çocuklarla olan ilişkisi itibariyle incelenmiştir. Şiir üzerinde yapılan incelemelerden sonra tespit edilen bulgular, şiirdeki zaman, mekân ve çocuk arasındaki münasebeti ortaya koymuştur. Bu bulgular, şairin çocuklara yönelik mesajlar verirken zaman ve mekânı araç olarak kullandığını göstermiştir. İçerik analizine dayalı bu çalışma, iki basamaktan oluşuyor: Birinci basamakta şiirde geçen mekânlar ile şairin vermek istediği mesaj(lar) arasındaki ilişki tespit edilmiştir. İkinci basamakta ise şairin kullandığı zamanlar ile şiirde geçen duygu(lar) arasındaki bağlantı anlamlandırılmıştır. Sonuç olarak bu iki unsurda çocuğun yeri ve önemi değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article, Rıfat Ilgaz's poem "Çocuklarım (My Children)" written for children was analysed in terms of literary important two factors; time, place and their relations with children. After analyzing of poem, the confirmed findings lay bare that there are relations between time, place and child. These findings show that poet had used time and place as instruments while giving children oriented messages. Analyzed with content analyze method, this research forms into two stages. In the first step, the relations between places and the message(s) that the poet wanted to give was analyzed. In the second step, the connections between times used by the poet and emotions placed in the poem were explained. In conclusion in these two factors, position and importance of child were evaluated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :