Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Milli kütüphane “yz. a 7521” numaralı şiir mecmûası üzerine

Yazar kurumları :
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Klasik Türk edebiyatı geleneğinde mecmûa söz konusu edildiğinde; içinde muhtelif alan-lara ait metinler de barındırmakla birlikte daha çok divan şiiri örneklerinin derlendiği ve çoğu zaman tertip edeni meçhul olan şiir mecmûaları öne çıkmaktadır. Bu gelenek içerisinde şekil, muhteva ve dil bakımından farklı özelliklere sahip birçok mecmûa tertip edilmiştir. Derleyenin şiir zevkine ve tercihine göre şekillendirilen bu mecmûalar, her ne kadar diğer edebî eserlerin gölgesinde kalsa da, edebiyat araştırmaları için büyük bir öneme sahiptir. Çünkü mecmûalar, tezkirelerde adı anılmayan şairlerin ve divanlara bulunmayan şiirlerinin tespiti, elde olmayan bazı eserlerin gün yüzüne çıkarılması, yazıldıkları dönemlerin şiir zevklerini yansıtması vb. gibi hususlarda kaynak niteliğindedir. Bu çalışmada bu türden bir eser olan, Milli Kütüphane Yz. A 7521’de kayıtlı Mecmû’a-i Eş’âr’ın şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

When mecmua is referred in Classic Turkish literature, poem mecmuas come forward, which are mostly gathered divan poem examples as well as they include texts concerning di-verse departments and mostly of the time their editors not to be known. Within this tradition, a lot of mecmua prepared, have different speciality with regard to shape, content and language. Eventhough this mecmuas, which are shaped according to their editors poem taste and prefe-rence, keep in the background other literary works, they hold significance for literary research. Because mecmuas have qualification of resource about matters such as detected of poets unna-med in tezkires and their poems detection not found in divans, revealed some indisponible studies and indicating their written period’s poem taste etc. In this study, it is dwelled on that, numbered Yz. A 7521 in the National Library of Tur-key, Mecmua-i Eş’ar’s shape and content qualifications.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :