Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Medyanın genel ve siyasal gündeme ilişkin bilgi edinme aracı olarak kullanımı: görgül bir araştırma

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi1, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi2
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumsal bir varlık olan insan, çevresinde meydana gelen olaylara karşı duyarsız kalamamakta, farklı yol ve yöntemler kullanarak kendi ilgi alanı doğrultusunda bilgi edinme yoluna gitmektedir. Günümüz insanının küresel, ulusal, bölgesel ve yerel çapta meydana gelen olay ve gelişmelere ilişkin bilgi edinmek üzere yararlandığı yegane araç olarak medya karşımıza çıkmaktadır. Medyanın bu bilgilendirme işlevi onu çok ayrı bir boyuta taşıyarak sahip olduğu önemini bir kat daha artırmakta ve farklı açılardan sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. Söz konusu gereklilikten hareketle kaleme alınan çalışmada, genel ve siyasal gündeme ilişkin bilgi

Özet İngilizce :

As a social being, the human cannot be unconcerned against events in his environment, rather he constantly seeks information on issues of his hers interest by various means. The media is the sole means where by the modern human depends in his search of information related to his her global, national, local concerns. This information function elevates the media into different dimensions of importance which in turn, makes it subject to investigations of differing ap

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :