Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konya’ya ait geleneksel ve çağdaş gelinliklerin fotoğraflardan incelenmesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü1, Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları2
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Selçukluya başkentlik yapmış, giyim tarihi oldukça zengin ve köklü bir şehir olan bir Konya'nın gelinlikleri de önemli mesajlar veren kültür miraslarımızdandır. Düğünlerin en giysisi olan gelinlikler, geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini korumaktadır; ancak gelinlikler zamanla değişiklikler göstermekte, renk, model - kesim, kol, yaka model - kesimi ve aksesuarlarda farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. Araştırmada, Konya iline ait 20 adet fotoğrafta gelinlik özellikleri değerlendirilmiş; gelinliklerde uygulanan giysi cinsler, renk, model-kesim tekniği, süsleme özelikleri, gelinliği tamamlayan aksesuarlar gözlem fişleri aracılığı ile incelenmiştir. Geçmişte gelinliklerde model-kesim özellikleri ön plandayken, yakın dönem gelinliklerinde süslemeye önem verildiği, renkte, renkliden beyaza; süslemede, tel kırma tekniğinden, boncuk tutturma tekniğine bir geçişin olduğu görülmektedir. Amaç, kültürümüzün parçası olan Konya gelinliklerinin değişimini belirleyerek gelecek kuşaklara aktarmaktadır. Bu amaç ve önem doğrultusunda araştırmada tarama modeli uygulanmış, literatür taraması ve kaynak kişiler ile görüşmeler yapılmıştır.

Özet İngilizce :

The capital of Seljuk, clothing is very rich history and deep-rooted culture of a region with important messages in wedding dresses. Weddings with the wedding dress, as in the past is still an important, but the bridal show changes over time, color, model - cutting, arms, neck model - cutting and accessories are outstanding differences. In the study, 20 pcs picture of wedding dress features in Konya province were reviewed, male and female in the wedding dress clothes, color, pattern-cutting technique, decoration specifications, wedding dress complete with accessories through monitoring sheets were investigated. In the past, and the cutting properties of the model is critical for wedding dress, adornment and near-term importance is given wedding dresses, color, color to white, and adornment, wire breaking technique, bead attachment is seen as a transition technique. The objective is part of our culture for future generations by determining the change in Konya transferring their clothes. This is in line with the purpose and importance of screening model applied research, literature review and interviews with resource persons.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :