Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kars’ın selim ilçesinde yaşayan karapapak-terekeme türklerinde mâni söyleme geleneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüksek Lisans Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi Bölümü1
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

Anonim Türk halk şiiri nazım şekillerinden biri olan mâni, bütün Türk dünyasında olduğu gibi Karapapak-Terekeme Türkleri arasında da yaygın bir şekilde söylenmektedir. Yapı ve konu bakımdan çeşitlilik gösteren mânilerde, Türk milletinin acılarını, sevinçlerini, sevdalarını kısacası bütün duygularını görmek mümkündür. Mâniler derlendiği yörenin sosyal hayatını, yaşama bakış  tarzını ve yöresel kelimelerini içerisinde barındırmaktadır. Bu makalede Karapapak-Terekeme Türklerinden derlenen 150 adet mâni orijinal söyleyişlerine uygun olarak transkripsiyonlu bir şekilde ve tasnifi yapılarak verilmiştir. Burada yer verdiğimiz mânilerin tamamı, sahadan tarafımızca derlenmiştir. Varyant oluşumları ve hece kusurları hakkında bilgiler bulunan çalışmamızda, mânilerin kimden  derlendiği tek tek gösterilerek kaynak şahıslar tanıtılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Mani, which is one of an anonymous Turkish folkloric poem rhyme scheme, was common among Karapapak-Terekeme Turks like all the other Turkish people. Mani which has different types in term of subject and structure includes all emotions like love, sorrow, and fun. Mani shows social life, point of view of life, and local words of the district that it originates to.İn this article 150 Mani, which are taken from Karapapak-Terekeme Turks, is given with their tran scription and classification they are also convenient with their original versions. Here, all the them are collected by us.İn this research, which also contains information about different versions of Mani and spelling defects, the people from whom each Mani is taken and the source people are stated and explained. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :