Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hâkim mehmed efendi’nin divanında yer almayan şiirleri

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Klâsik Türk edebiyatında şairler, hayatlarının muhtelif zamanlarında yazdıkları şiirleri belli ölçüler dairesinde bir araya getirerek divanlarını hazırlamışlardır. Divanlarını tamamladıktan sonra da şiir yazmaya devam eden şairlerin son şiirleri, divanlarının eski nüshalarında yer almamıştır. Genellikle bu şiirler, şiir meraklılarınca mecmualara kaydedilmiş yahut şair, şairin dostları veya müstensihler tarafından divanın yeni nüshalarına ilave edilmiştir. Özellikle son dönemlerde mecmualar üzerine yapılan çalışmaların artmasıyla birçok şairin divanında yer almayan şiirleri tespit edilerek yayımlanmıştır. Böylelikle klâsik Türk edebiyatı şairlerinin bütün şiirlerinin yer aldığı divanların tertip edilmesine zemin hazırlanmaktadır. Bu makalenin konusunu da XVIII. asrın hattat ve vak‘anüvis şairlerinden Hâkim Mehmed Efendi’nin divanında yer almayan şiirleri oluşturmaktadır. Çalışmada Hâkim’in hayatı ve eserleri üzerinde

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In Classical Turkish Literature, poems formed their divans by bringing their poems together, which they wrote in different times of their life. Last poems of these poets which continued to write after completing their divans were not available in old manuscripts of their divans. Generally, these poems were recorded to magazines by curious people of poem or added to new manuscripts of divan by poet, friends of poets or people who copy them. Especially, recently, works on magazines gain importance, so poems which are not available in divan of many poets, are published after being determined. So it is possible to arrange divans which include all poems of divan poets. The theme of this article is the poems which are not available in Divan of Hakim Mehmed Efendi who is calligraphist and historian in 18th century. In this article, after

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :