Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hikâye haritalarının hikâye edici metinlerde öğrencilerin ana fikir bulma becerileri üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Akdeniz Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretim çağındaki çocukların dil becerilerinin desteklenmesinde kullanılan metinlerin niteliği ve türü büyük bir öneme sahiptir. Özellikle 1-5. sınıflar Türkçe dersinin öğrenme öğretme sürecinde hikâye edici metinler sıklıkla kullanılmaktadır ve bu çağdaki çocukların dil öğretiminde metinler Türkçe dersinin ana materyalidir. Hikâye edici metinlerin en önemli unsurlarından birisi ise, ana fikir bulmadır. Ana fikir bulma becerisi ise kolay kazanılan bir beceri değildir. Bu nedenle bu araştırmada, ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin hikâye edici metinlerde 

Özet İngilizce :

The Effects of Story Maps İn Finding The Main Idea in Narrative Texts The quality and the type of texts used in primary school aged children have a large importance on supporting their language skills. Especially in 1- 5 grade Turkish classes, majority of the classes use narrative texts and these language teaching texts are the main materials used for children at this age. One of the most important elements for narrative text is to find the main idea. The ability of finding the main idea is not a skill easily gained. Therefore, this study examined primary 5th grade students skills of finding main ideas in narrative texts and the effectiveness of story maps. The sample of the study forms, 55 students who are attending 5th grade in the academic year of 2011-2012.``Finding the main idea and Reading Comprehen 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :