Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hayat bilgisi ders kitaplarının dil ve anlatım yönünden değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kösedik İlköğretim Okulu1, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, 2005 yılında yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını temel alarak değişen Hayat Bilgisi programıyla birlikte, yenilenen Hayat Bilgisi ders kitaplarının dil ve anlatım yönünden işlevsel bir biçimde hazırlanıp hazırlanmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini MEB tarafından 2005-2008 yılları arasında 1., 2. ve 3. sınıflar için basılan Hayat Bilgisi ders kitapları oluşturmaktadır. Kitapların incelenmesi sonucunda; noktalama işaretleriyle ilgili olarak, kitaplarla Türkçe programının örtüşmediği, noktalama ve yazım kurallarına gerekli özenin gösterilmediği, tümcelerdeki sözcük sayılarının sınıf seviyelerinin üzerinde olduğu, tekörneklik kuralına uyulmadığı, sözcüklerin Türkçe karşılıkları olmasına rağmen yabancı kökenli karşılıklarıyla kullanıldığı ve Hayat Bilgisi ders kitaplarının işlevsel bir biçimde hazırlanmadığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

It is aimed in this research whether the renewed "Science of Life" textbooks with the programme which altered based on the constructivist learning approach in 2005, are being prepared functionally in terms of language and expression or not. At the end of the analysis of the text books, it is seen that books do not match up with the Turkish Programme in terms of punctuation marks, the required importance is not given to punctuation and spelling rules, the number of the words in the statement are over the class levels, the rule of single-sample is not obeyed, although they have their Turkish equivalents, many words are used with their foreign equivalents.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :