Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hattat bir şair: hasan rıza (1849-1920) ve dîvânı, iki şiirinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Hasan Rıza, bilhassa Mushaf'larıyla meşhur bir Türk hattatıdır. Sülüs, celî ve ta'lik hatlarıyla pek çok eser vermiştir; fakat en yetenekli olduğu alan nesih yazısıdır. Nesih ile Kur'an yazmak, Hasan Rıza Efendi'yle kemale ermiştir. Bu değerli hattatın edebiyat camiasına kazandırdığı dîvânı, makalenin ana konusunu teşkil etmektedir. Çalışmada, devrin siyasi durumu, edebiyatı ve şairin bağlı olduğu tarikat verilmiştir. Ardından şairin hayatından ve sanatından bahsedilmiş; adı geçen dîvân, şekil ve içerik yönünden incelemeye tabii tutulmuştur. Son olarak dîvândan iki şiir şerh edilerek, tekke edebiyatı mensubu şairin çeşitli yönlerden tanıtılmasına gayret edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, on the base of his poems, it is given information about the patriotism of Şakir Hasan Riza is a calligrapher who especially famous with Qur'ans that he calligraphied them. He gave a lot of works which was written with sulus, celî and ta'lik scripts; also nesih script is the area where the most talented he is. To write Qur'an with nesih has been perfected by Hasan Riza. The main subject of this article is the valuable calligrapher's diwan that was given to the literature world. In the study was bring the literary and political situation in 19th century as well as revealed religious order he addicted it. Secondly mentioned the poet's life and art, determined the diwan from angle of shape and contents. Consequently has been tried to introduce with various aspects of the poet who is a member of a religious order; and described two poems belong to him.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :