Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

+dir bildirme eki üzerine

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

Eldeki mevcut çalışmalarda +DIr ekinin, ek-fiilin geniş zamanının 3. teklik ve çokluk şahıs çekimlerinde bir yüklemleştirici olarak kullanıldığı ifade edilmektedir. Yani bu çalışmalarda +DIr, bir cevher fiili olarak değerlendirilmekte; +DIrın Türkçenin önceki dönemlerinden günümüze kadar böyle bir işlevinin olduğundan bahsedilmekte ve bu yönde örnekler verilmektedir. Yazıda mevcut çalışmalarda söylenilenlerin aksine +DIr ekinin bir yüklemleştirici / cevher fiili olarak değil; bir tekit / bir enklitik olarak Türkçenin her döneminde kullanıldığı, bugün de Türkiye Türkçesinde ve çağdaş Türk lehçelerinde kullanılmaya devam ettiği zengin tanıklı örneklerle dikkatlere sunulmuştur.

Özet İngilizce :

In available studies, it is stated that the affix '+DIr' is used as a suffix making predicate in the third-person singular and the third-person plural in the simple present tense conjugation of the complementary verb. That is, in those studies, '+DIr' is assessed as a complementary verb; it is mentioned that '+DIr' has such a function from the earlier periods of Turkish to today, and some examples are given to this situation. Contrary to what is said in available studies, it is emphasized that the affix '+DIr' is used not as a predicate or complementary verb, but as a reiteration or enclitic in all periods of Turkish, and that even today it is still continuously used in both Turkish Turkish and modern Turkish dialects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :