Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1657 ve 1698 yılları arasında kadı sicilleri’ne göre rusçuk’ta köleler ve cariyeler

Yazar kurumları :
Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

Kölelik, Antik dönemden başlayıp 19. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş bir kurumdur. İslam hukuku köleliği kaldırmamışsa da, ona daha insancıl bir içerik kazandırmıştır. İslam hukukunu hukuk sistemi olarak kabul etmiş Osmanlı İmparatorluğu’nda da kölelik, bu insancıl özellik çerçevesinde yaşamıştır. Diğer taraftan, köle azadı, devlet tarafından sürekli teşvik edilmiş ve halk buna özendirilmiştir. Köleler, cinsiyet ve etnik köken bakımından çeşitlilik göstermekteydi. Kölelerin, Osmanlı İmparatorluğu’nda

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Slavery is an instutions that began from Ancient times and lived to the 19th century. Islamic law didn’t abolish it, but gave a more humanitairan aspect to it. Slavery in Ottoman Empire, which accepted system of Islamic law for its own law system, lived in the frame of this humanitarian view. On the other hand, letting out a slave encouraged by state nad public supported for it permanently. Slaves indicated diversity by means of ethnic origins and gender. It is known that slaves used for domestic works more nevertheless they were worked for agricultural purposes rarely. This study made from the court register of Ruse which is on slaves in the indicate period in the Ottoman

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :