TEKNOLOJİ ARAÇLARININ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ BU DOĞRULTUDAKİ BANKACILIK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz Bu çalışmanın amacı, teknoloji araçlarının bankacılık sektöründe uygulanabilirliği ve Türkiye’deki bu doğrultudaki bankacılık uygulamalarının değerlendirilmesidir. Bu uygulamalar ürünler bazında kredi kartları, ATM, telefon bankacılığı, ev ve ofis bankacılığı, internet bankacılığı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, EFT (Elektronik Fon Transfer) sistemi, SWİFT (Dünya Bankalararası Mali İletişim Kurumu), VOIP (İnterent Protokolü üzerinden iletişim) teknolojileri bankacılık uygulamalarında önemlidir. Çalışmada, teknoloji uygulamaları değerlendirildikten sonra Türkiye’de faaliyet gösteren 22 kamu mevduat bankası ile özel mevduat bankasının teknoloji uygulamaları incelenmiştir.

Kaynakça

Aksiyon , 1996 “İnternetleşiyoruz”, Aksiyon, 30 mart-5 nisan, sayı 69: 17-23

Arthur Andersen, 1999 2000’li yıllarda Türk Bankacılık Sektörü, İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği

Banka ve Para Teknolojileri Dergisi 1999 “ATM’LER” Banka ve Para Teknolojileri Dergisi, Mayıs- Haziran: 5

Banka ve Para Teknolojileri Dergisi, 1999 “Bireysel Bankacılıkta Yükselen Çözüm”, Banka ve Para Teknolojileri Dergisi, mayıs –Haziran: 10

Banka ve Para Teknolojileri Dergisi, 1999 “Akıllı Kartlar” Banka ve Para Teknolojileri Dergisi, mayıs- Haziran:10

Banka Para Teknolojileri, Kartlarınız Vakıfbank’tan, Mart, 1999,1: 12

Banka ve Para Teknolojileri Dergisi, 1999 “Akıllı Kartlar”, Banka ve Para Teknolojileri Dergisi, Mart -Nisan, 1: 6

Banka ve Para Teknolojileri Dergisi, 1999 “Bilişim Sektörünün Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri”, Banka ve Para Teknolojileri Dergisi, Eylül: 74

Bankacılık Finans, 1999 “Osmanlı İnfo İle Güvende”, Bankacılık Finans, 24 Ekim:52

Bankacılık finans, 1999 “Her ATM’nin Yanına İnternet”, Bankacılık Finans, 24 Ekim:53

Başak, 1998 “İnterbank Teknoloji İle Büyüyecek”, Başak, Eylül–ekim: 72

Capital, 1998 “Bankacılık Netleşiyor”, Capital, Aralık: 222

Capital, 1999 “Danışmandan Bankacıya Taktikler”, Capital, temmuz: 178

Capital, 1999 “Şubemizden Uzak Durun”, Capital, temmuz: 174

Capital, 1999 “Internet 2005”, Capital, Eylül: 80

Cumhuriyet, 1998 “Bankacılıkta Kriz”,Cumhuriyet, 19.10.1998: 11

Dünya, 1997 “Kartla Alışverişi Çok Sevdik”, Dünya, 11.12.1997:16

Dünya, 1998 “Evrimleşen Banka Hizmetleri”, Dünya 13.7.98:12

Dünya, 1998 “İşbankasından Bir İnteraktif Adım”, Dünya 13.2.98:17

Erkan, Hüsnü. 1993 Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayını

Finansal Forum Özel Eki, 1998 “En Büyük Büyüme Kredi Kartlarında Olacak”, Finansal Forum, 27 Nisan 1998

Hagel John; Todd Hewlin, 1997 “Retail Banking Caught in a web?”, The McKinsey Quarterly, 2: 42-55

Huber, Celia Pohani 1998, “Formal Renewal İn Banks”, The McKinsey Quarterly, 2: 148-154

Hürriyet, 1999 “Yeni Çağın Bankacılığı”, Hürriyet, 4 temmuz 1999:12

Hürriyet, 1999 “Bankalar Sokağa 130 Trilyon Lira yatırdı”, Hürriyet, 31 temmuz 1999: 13

JanAkesson; Erik Gjötterberg, 1995 “The Threat From Notraditional Banks” The McKinsey Quarterly, 3: 191-193

John Ouren; Marc Singer, 1998 “Electronic Bill Payment and Presentment”, The McKinsey Quarterly, 4: 98-106

Johnson, Brian A. 1995 “Banking On multimedia” The McKinsey Quarterly, 2: 94-106

Karasu, Ayşe Özek 1999 “21. Yüzyıla Girerken”, Hürriyet, 4 temmuz: 11

Kutlay, Mustafa 1999 “Akbank ATM’den Para Çekeni Gözünden Tanıyacak”, Hürriyet, 4 şubat 1999: 15

Lake, Kahherine; Asheet Mehta; Ruediger Adol, 1998 “Cashing In your ATM Network” , The McKinsey Quarterly, 1: 173-178

Merkez Bankası, 1996 Türkiye’de Elektronik Ödemeler Sistemi Genel Değerlendirme, Ankara: merkez bankası Yayını

Paramatik, 1999 “Dışbankta Altın Nokta Ailesinde”, Paramatik 17 ekim 1999, sayfa 44

Paramatik, 1999 “Şubelere Hayat Veren Adam”, Paramatik 5 eylul 1999: 40

Paramatik, 1999 “Daha da Güçleneceğiz”, Paramatik 24 ekim 1999: 38

Paramatik, 1999 “Aracı Kurumunuz Online mı?”, Paramatik 24 ekim 1999: 40

Paramatik, 1999 “Konuşan ve Dinleyen ATM’ler”, Paramatik 19 eylül 1999: 40

Steven I. Davis, 1994 Mükemmel Bankacılık, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayını

Şekerkaya, Ahmet. 1997 Bankacılık Hizmetlerinde Algılanan Toplam Kalite Ölçümü, Ankara: SPK

Tab Bowers Marc Singer, 1996 “Who Will Capture Value In On Line Financial Services?” The McKinsey Quarterly, 2: 78-83

Tamer Aksoy, 1998 Çağdaş Bankacılıktaki Son Eğilimler ve Türkiye’de Uluslarüstü Bankacılık, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu

Toprak, Nazlı 1999 “Avrupa Bankaları İnternette”, Hürriyet, 15 haziran: 12

Türkiye Bankalar Birliği, 1998, Bankalarımız, Ankara: TBB

Türkiye İş Bankası, 1994, Türkiye’de Kredi kartı Uygulaması, İstanbul: Türkiye İş bankası

Vijay D‘silva Asheet Mehta, 1998, “What Is In Cards?”, The McKinsey Quarterly, 4: 90-97

Yapı Kredi, 1991 Türkiye’de Bireysel Bankacılığın ÜçüncüYılı, İstanbul: Ünal Ofset Basım