Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk İletişim Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Taşrada gundelik hayatın ideolojisinin vavien ve süt filmleri perspektifinden okunması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi1
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

Lefebvre sanatsal üretimin, ne betimlenen dünyanın bilgisini verdiği ne de onu tanımamızı sağladığını düşünür. Sanatsal üretimden bize geçen şey, o dünyanın ideolojisinin gerçekliğinin açıklığıyla ortaya konulmasıdır. İdeolojiden anlaşılması gereken de gündelik hayat içerisindeki tüm yapıp etmelerimizdir. Gündelik hayat içerisinde sıradan birer eylem olarak görünen tüm bu yapıp etmeler birer gerçeklik olmaktan ziyade ideolojinin kendi kurgusudur. Dolayısıyla da taşra gibi gündelik rutini belli, zamanı belli bir ritme sahip olan her şeyiyle sıradan kabul edilen bir yerde bile ideoloji kendisini deşifre edebilir. Bu çalışmada da taşranın sıradan kabul edilen gündelik hayatının toplumsalın genelini açıklayabilecek güçte bir ideolojik metin barındırdığı tezi ileri sürülmektedir. Bu çalışmada yeni Türk sineması içerisinde değerlendirilen 2008 yapımı 'Süt' ve 2009 yapımı 'Vavien' filmleri taşrada geçen ve taşradaki toplumsal yaşantıyı tüm saydamlığıyla anlatan öyküleri ile mevcut ideolojik metni deşifre edebilecek metinler olarak yer almaktadırlar. Filmler çekildikleri dönemin zihniyetini, toplumsal aktörlerin birey olma mücadelesini ya da olamama şartlarını, toplumsal cinsiyetin toplumsal failleri nasıl yönlendirdiği ve taşradaki toplumun genel tavrını ortaya koymaları açısından bu kavramlar çerçevesinde ideolojik çözümleme ile incelenecektir.

Özet İngilizce :

Lefebvre believes that artistic production neither provides knowledge about the world depicted nor helps us understand it. The thing transmitted to us via artistic production is the open manifestation of this world's reality. What should be understood from ideology is all the things we carry out in our daily lives. All of these things which seem like ordinary actions in daily life are constructs of the ideology rather than realities. Therefore, ideology can decipher itself even in a place like the country which has a certain daily routine, a certain rhythm and which is accepted to be ordinary in every aspect. In this study it is argued that the countryside hosts an ideological text which has the capacity to explain the majority of daily life's sociality. The 2008 production "Milk" and 2009 production "Vavien" films stand out as texts which can decipher the present ideological text with its stories set in the countryside and which depict the social life in the country transparently. The films will be analyzed ideologic analysis in terms of reflecting the period's ideology, the social actors' fight to become an individual or the conditions for not becoming an individual, how the social gender directs social actors and the general attitude in the countryside.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :