Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk İletişim Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sovyetler birliği dönemi ve sonrasında azerbeycan'da haber ajansları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi SBE Radyo1, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Sovyetler Birliği döneminde, birliği oluşturan ülkelerin her alanda merkezi yönetime bağımlılığı gibi o ülkelerin haber ajansları da Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı’nın (SİTA) bir eyalet kolu şek-linde Moskova güdümünde propaganda aracı olarak çalışmış ve Sovyet döneminin sona ermesinin ardından bağımsızlıklarına kavuşan bu ülkelerde yenileşme süreciyle özel haber ajansları da faa-liyete geçmiştir. Çalışmada, Azerbaycan’da Sovyet dönemi ve sonrasında faaliyet gösteren devlet ve özel haber ajansları ele alınmaktadır. Yine çalışmada, Azerbaycan’da en eski haber ajansı olan AZERTAC’ın Sovyet dönemi ve sonrasındaki faaliyeti, ayrıca bağımsızlık döneminde yayınlarına başlayan özel haber ajanslarının durumu genel hatlarıyla tartışılmaktadır. Bu anlamda çalışmada kurulduğu günden itibaren AZERTA, AZERİNFORM gibi adlarla 70 senelik Sovyetler Birliği’nde merkezi yönetimin direktifinde SİTA’nın bir kolu olarak çalışan, günümüzde ise bağımsız Azerbaycan’ın resmi haber ajansı olarak habercilik hizmetini sürdüren ülkenin en köklü haber ajansı AZERTAC’ın ve yeni dönemde ortaya çıkan Turan ve APA gibi özel haber ajanslarının kuruluş ve faaliyetlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

As a whole other fields the news agencies of the Soviet Union countries which were the propagan-da tool of Moscow based news agency, namely SITA, were under the central authority during the Soviet Union. New private news agencies have been established after collapsing of the Union and after getting independency of former union countries. The news agencies that have experience in both during and post Soviet period, are in the center of this study. The activities of AZERTAC in Soviet and post Soviet period and the new agencies, es-tablished after getting independency are under scrutiny. The research of the structure and activity of such agencies as AZERTAC, which since establishing date realized its activity as a branch of SITA under the names AZERTA, AZERINFORM in the 70 year Soviet Union under the rule of central office, nowadays working as an official news agency of Independent Azerbaijan as a fun-damental news agency of the country and also new agencies as Turan, APA are the main point of the study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :