Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk İletişim Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Neo-kemalist bir hareket: cumhuriyet mitingleri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
322
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ortaya çıkan tartışmalar ve bunun sonucunda artan politik antagonizmanın bir yansıması olan Cumhuriyet mitinglerinin Kemalizm ile kurduğu ilişki incelenmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle Kemalizme içkin ve ilişkin unsurlar ele alınmış, ardından bu unsurların Cumhuriyet mitinglerindeki tezahürü irdelenmiştir. Böylece Cumhuriyet mitinglerinin Kemalist söylemle hangi noktalarda ortaklıklar kurduğu ve Kemalist ideolojiden ne kadar beslendiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 2007 yılının Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşen Tandoğan, Çağlayan ve Gündoğdu mitinglerindeki kürsü konuşmaları ile slogan, pankart ve dövizler inceleme malzemesi olarak kullanılmıştır. Bu yolla bir "neo-Kemalist" hareket olarak benimsenen Cumhuriyet mitinglerinin Kemalizmin hegemonya mücadelesinin bir neferi olup olmadığı tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study the relation between Kemalism and Republic demonstrations, which is a reflection of political antagonism that increased as a result of the discussions raised during the election process of Presidency of Republic in 2007, is analyzed. In this direction, firstly the components that are immanent and related to Kemalism are considered, and afterwards the appearing of these components is discussed. Thus, it is tried to clarify at what points Republic demonstrations corporate with Kemalist discourse and to what extend are fostered by Kemalist ideology. For this purpose, the speeches made and the slogans, placards, and posters appeared in Tandoğan, Çağlayan, and Gündoğdu demonstrations, which occurred in April and May in 2007, are used as research materials. By this way, it is argued that, whether these Republic demonstrations, accepted as a "Neo- Kemalist" movement, are guards of Kemalism or not in the hegemonic controversy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :