Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk İletişim Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının paydaş teorisi ve iletişim yaklaşımı acısından değerlendirilmesi: bankaların basın bultenlerine yonelik bir icerik analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde tüketici bilincinin artması, rekabet ortamının gelişmesi, çevre halkının işletmelerden beklentilerinin değişmesi, ürün ve hizmetlerin kalitesinin birbirine benzemesi karşısında kurumların ayakta kalabilmeleri, birtakım farklılıklara yönelmeleri ile gerçekleşebilmektedir. Rekabet avantajını sağlamak için farklılık oluşturmanın zorunluluk haline geldiği bu çağda, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket eden şirketler, bu farklılaşma kriterini elde edebilmektedir. Bu çalışmada amaçlanan, Türkiye'deki finans sektöründe faaliyet gösteren 5 önemli kuruluşun (Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Denizbank ve Türk Ekonomi Bankası) belirli paydaşlarına yönelik iletişim amaçları için kurumsal sosyal sorumluluğu basın bültenlerinde ne dereceye kadar kullanabildiğini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Dolayısıyla bu çalışma, Türkiye Bankalar Birliği'nin 2008 yılının Aralık verilerine göre aktif büyüklükleri bazında ilk beş özel sermayeli bankanın, web sayfalarında son iki yılda (01.01.2008 - 31.12.2009) yayınlanan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile ilgili basın bültenlerinin içerik analizini kapsamaktadır. Yapılan çalışmanın sonucuna göre, basın bültenlerinin çoğunlukla toplumsal faaliyetlere yoğunlaştığı ve özellikle sosyal topluluk / çevre ile müşterileri hedeflediği anlaşılmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın sonucu, araştırma kapsamına alınan beş bankanın aynı stratejileri uyguladığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

In today, the survival of the companies against awareness of consumers, development of competition environment, changing of community's expectations from businesses and the similarity of products and services' quality to each other might be possible to direct their differences. In the era which it has become a necessity to create the difference in order to provide the competitive advantage, companies which act with the understanding of corporate social responsibility can have this criterion of differentiation. In this study it is aimed to display comparatively how five important banks (Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Denizbank ve Türk Ekonomi Bankası) in the Turkish financial industry use the corporate social responsibility for particular stakeholder- oriented communication objectives in their press releases. Accordingly, this study comprises the content analysis of press releases about corporate social responsibility activities which have been issued on the web sites of first five private-capital banks, based on total assets with reference to December data of 2008 year of the Banks Association of Turkey, in last two years (01.01.2008 - 31.12.2009). With regard to the result of the study, it is proved that press releases heavily focus on societal activities and especially target to communities and customers. The result of this study also shows that five banks which have been examined within the research have implemented the similar strategies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :