Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk İletişim Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kafka metinlerinde iletişim, iletişimsizlik ve yabancılaşma olgusu uzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Yabancılaşma duygusunu en iyi anlatan yazarlardan biri olan Franz Kafka(1883-1924) "dava, şato, değişim" gibi romanlarında ve birçok kısa öyküsünde bu olguyu anlatmıştır. Modern toplumsal hayatın bir sonucu olarak şehir hayatının yabancılaşma duygusunu tetiklediği bu olgunun da sanatın ve edebiyatın birçok alanında konu edildiği bilinmektedir. Günümüz modern insanının zamanını ve enerjisini tüketen çalışma hayatı yüzünden özel yaşamına, yakın çevresine bile yabancılaşması, varlığını çepeçevre saran korku ve bunalımı, bürokrasinin insan kişiliğini hiçe sayması günümüzde Kafkaesk (Kafkaya özgü) deyimiyle anlatılmaktadır. 21. yüzyılın kahin yazarı olarak görülmesine neden olan Dava romanında anlatılan bir sabah aniden suçsuz yere tutuklanan adamın yaşadığı olaylar zinciridir. Çalışmamız kapsamında Kafka'nın roman ve öykülerinden yola çıkarak modern gündelik hayatın en önemli bileşenlerinden iletişim, iletişimsizlik ve yabancılaşma kavramları ele alınacaktır. Ayrıca Max Weber'in bürokrasi kuramı ve Karl Marx'ın yabancılaşma kavramları da Kafka metinlerinde görülen bir başka olgudur. Bu kavramlardan yola çıkarak Kafka'nın metinlerinde karakterlerin bireysel iletişim ve iletişimsizlik düzeyleri yabancılaşma olgusunun etkisinde incelenecektir.

Özet İngilizce :

Franz Kafka (1883-1924) as one of the best writers approaching to the issue of alienation has explained this phenomenon in his novels such as "the trial, the castle, the metamorphosis" as well as in his stories. It is known that living in city triggers alienation as a consequence of modern social life and this subject has been discussed in many areas of arts and literature. The alienation of today's modern human from the private life and even social surroundings, living through fear and crisis, and bureaucracy's ignorance of human personality caused by the time and energy consuming working life is explained by the term Kafkaesque (peculiar to Kafka) in our day. In his novel "the trial", the chain of events that a man lived after being arrested unjustly is told. Within our study, among from the most important components of modern daily life, communication, noncommunication and alienation is going to be revealed and discussed based on Kafka's novels and stories. Furthermore, the bureaucracy theory of Max Weber and Karl Marx's alienation concept are other issues that could be seen in Kafka's texts. Considering all these notions, personal communication and non-communication levels of the characters in his texts will be analyzed within the effect of alienation issue.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :