Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk İletişim Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iletişim etiği ve selçuk üniversitesi iletişim fakültesi öğrencilerinin mesleki etik kurallarına bakışı

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
613
DOI :
Özet Türkçe :

Mesleki etik konusu dünyada olduğu gibi artık Türkiye’de de çok tartışılan bir konu haline gelmiştir. Özellikle iletişimde mesleki etik kavramı basın etiği kavramı olarak ilk ABD’de çıkmış ve gelişme göstermiştir. Günümüzde özellikle iletişim alanında bir güvensizlik söz konusudur. İletişim mesleğini yerine getirenlerin, ne derece etik kurallarına bağlı kalarak mesleklerini sürdürdükleri çok tartışılmaktadır. İletişim etiği denildiği zaman aklımıza sadece basın etiği değil aynı zamanda Radyo Televizyon Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım da gelmelidir. Bu çalışmada farklı yetki ve sorumluluk taşıyan iletişimcilerin etik konusunda daha dikkatli olmaları ve etik kurallarına uymaları gerektiği konusunda ne kadar bilinçli hareket edeceklerini incelemek amacıyla sektöre yeni atılacak genç iletişimcilere mesleki etik konusunda bazı sorular yöneltilmiş ve onların verdikleri cevaplar incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Professional ethic is a subject with is discussed world wide. Professional ethic is growded up in communication sector first in ABD. Especially in communication area is a mistrust. The persons who works in communication area are they really working trustfull this is also discussing. Communication ethics doesn’t consist of only about press ethic. When we say communication ethic we also speak about media ethic and public relations ethics. In our work we asked some questions to communication students about ethic. We try to get their opinion about professional ethic in their working area. We also try to know if they think to work in ethical area.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :