Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk İletişim Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Approach of faculty of communication, publicity and public relations department students to unesco cultural diversity universal agreement

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

“UNESCO Convention on Cultural Diversity”, a convention (universal declaration) adopted unanimously by all member countries of the United Nations on November, 2001, and adopted and supported by the EU, as well, and binding on Turkey, among others, comes to the fore in all efforts undertaken for Turkey’s future. With this fact on mind, in this research, we first of all were analyzed the point of view and approach of faculty communication publicity and public relations department students toward Unesco based on an assumption that they would become society-shaping individuals in the future. Thereafter, we discussed their perception of the fact that cultural differences were highlighted within the framework of “Convention on Cultural Diversity”, as well as their attitude and opinion about such articles of the convention as social integration, citizenship consciousness and human rights. Apart from that, data generated as the result of research conducted with aid of survey on students were evaluated statistically using SPSS software program as applied stage of research.

Özet İngilizce :

Birleşmiş Milletler’e üye tüm ülkelerin Kasım 2001’de oybirliğiyle benimsediği, ve Türkiye açısından da bağlayıcılığı bulunan, AB tarafından da kabul edilip desteklenen “UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Sözleşmesi” Türkiye’nin geleceğine yönelik tüm çalışmalarda da karşımıza çıkmaktadır.Kültür yapımızın güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulduğunda siyasal ve idari yönetimlerin evrensel sözleşmeye duyarlı olması kaçınılmazdır. Öncelikle kültür yapımızın bu bildirge maddelerinden nasıl etkileneceği ve sorunların giderilmesi yolunda ne tür stratejiler geliştirilmesi gerektiği irdelenmelidir. Araştırma bu doğrultudan yola çıkarak; özellikle iletişim fakültesi öğrencilerinin toplumu şekillendirici bireyler olduğu düşünülerek Unesco’ya bakış açıları analiz edilmeye çalışılacaktır. Daha sonra “ Kültürel Çeşitlilik Evrensel Sözleşmesi ”çerçevesinde kültürel farklılıkların ön plana çıkarılmasına nasıl baktıkları, sosyal bütünleşme, vatandaşlık bilinci, insan hakları gibi sözleşme maddeleri karşısındaki tutum ve düşünceleri irdelenmiştir. Araştırmanın uygulama safhasında ise öğrencilere uygulanan anket yardımı ile araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS yazılım programı kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :