Televizyon ve Magazin Kültürü

Öz Marshall McLuhan, John Fiske, John Hartley, Stuart Hall, John Ellis, Raymond Williams gibi televizyonu kendine özgü bir medyum olarak araştıran teorisyenler çeşitli ve birbirinden farklı yaklaşımlarda bulundular. Fakat bütün çeşitliliğine ve farklılığına rağmen bu teorileri televizyonun daha çok araçsal/yapısal, dilsel/metinsel ve çevresel özellikleri üzerine odaklaşan yaklaşımlar olarak ayrıştırmak mümkün gözükmektedir. Bir bütün olarak bakıldığında bu yaklaşımların hiçbirinin kendi başına televizyonun ne ve nasıl bir şey olduğu sorusunu yeterince açıklamaya yetmediği görülmektedir. Özellikle televizyonun hem içerik hem de biçimsel özellikleri bakımından gerçeklik algısını ve toplumsal davranışları nasıl etkilediği ve dönüştürdüğü sorusu gereğince incelenmemiş bir alan olarak gündem oluşturmaya devam etmektedir. Bu çalışma televizyonun bütününe hakim olan magazinsel yapısı ve sunduğu bilgilendirme biçimleri üzerine odaklanmakta ve böylece söz konusu açığın giderilmesine katkı sağlamaktadır.  

Kaynakça

Boddy W (1987) Operation Frontal Lobes Versus The Living Room Toy: The Battle Over Programme Control in Early Television, in: Media, Culture and Society, vol. 9, Routledge, London.

Bolz N (1990) Theorie der Neuen Medien, Raben Verlag, München.

Ellis J (1982) Visible Fictions: Cinema, Television, Video, Routledge and Kegan Paul, London/New York.

Fiske J (1987) Television Culture, Methuen, London.

Fiske J ve Hartley J (1978) Reading Television, Methuen, London.

Hall P C (1979) Zeitkritik als Ressort, Politische Fernsehmagazine im Kreuzfeuer der Interessen, in: Helmut Kreuzer, Karl Prümm (ed.), Fernsehsendungen und ihre Formen, Reclam Verlag Stuttgart.

Hickethier K (1993) Film- und Fernsehanalyse, Merzler, Stuttgart

Horton D ve Wohl R R (1956) Mass Communication and Para-Social Interaction: Observations on Intimacy at a Distance, Psychiatry 19: 1956, (http://www. participations.org/volume %203/ issue %201/ 3_01_hortonwohl.htm, Erişim: 10.03.2009.

Livingstone S (1999) Mediated Knowledge: Recognition of the Familiar, Discovery of the New, in: Gripsrud J. (ed.), Television and Common Knowledge, Routledge, London.

McLuhan M (1965) Understanding Media: The Extensions of Man, McGraw-Hill Paperback, New York/London.

Meyrowitz J (1987) Die Fernseh-Gesellschaft, Beltz Verlag, Weinheim/Basel.

Newcomb H ve Hirsch M P (1992) Fernsehen als kulturelles Forum. Neue Perspektiven für die Medienforschung, in: (ed.) Hickethier, K.,

(1992), Fernsehen: Wahrnehmungswelt, Peter Lang Verlag, Frankfurt a. M./Berlin O’Sullivan T, Hartley J, Saunders D, ve Fiske J

(1983) Key Concepts in Communication, Methuen, London/New York.

Postman N (2003) Wir amusieren uns zu Tode, Fischer Verlag, Frankfurt am Main.

Siegfried Z (1989) Audiovisionen: Kino und Fernsehen als Zwischenspiele in der Geschichte, Rowohlt, Hamburg.

Watney S (1997) Moral Panics, in: O’Sullivan, T, Jewkes Y (ed.) Media Studies Reader, Arnold, London.

Williams R (1974) Televsion: Technology and Cultural Form, Fontana, London.