POPÜLER MÜZİK VE İDEOLOJİ OLGUSUNA İKİ FARKLI YAKLAŞIM

Öz Popüler müziği tartışmak, popüler kültürü tartışmak anlamına gelmektedir; çünkü müzik, popüler kültürün, farklı üretim teknikleri ve içerdiği farklı değer yargılarıyla göz önüne serildiği önemli bir göstergedir. Müzik daima, popüler kültürün en belirgin görünümlerinden birini oluşturmaktadır. Popüler müzik ve onun ardındaki ideolojisi hakkında iki temel görüş bulunmaktadır. İlk yaklaşım, marksizme dayanmaktadır ve popüler kültürü bir “kültür endüstrisi” olarak ele alır. İkinci yaklaşım da kültürel çalışmalar ekolünün yaklaşımları doğrultusunda popüler kültürü bir “öz gürlük tasarımı” olarak ele alır. Bu çalışmada her iki yaklaşım da “karşılaştırmalı analiz metodu” ile ele alınacaktır.