ERKEN CUMHURİYET YILLARINDA SİNEMA KONUSUNDA BAŞARISIZ KALMIŞ İKİ GİRİŞİM: ÇEKİLEMEYEN İKİ PROPAGANDA FİLMİ (1939) ve İBRET YERLERİ PROJESİ (1923)

Öz Bu makalede, Türk sinema tarihi literatürü açısından iki önemli girişimden bahsedilecektir. İlkproje iki propaganda filminin çekilmesi, ikincisi ise içerisinde filmlerin seyredilebileceği “ibretyerleri” kurulması hakkındadır. Projeler, hayata geçirilememelerine rağmen, siyasal iktidarınsinemaya bakışını temsil etmesi açısından önemlidirler.