BERGSON VE SİNEMA

Öz Henri Bergson sinemayı felsefik söyleme taşıyan düşünürlerin başında gelir. Bergson sinema kav-ramını zekanın gerçekliği anlama yöntemi ile özdeşleştirmek amacıyla kullanır. Bu nedenle Bergson felsefesinde sinema daha ikincil bir öneme sahiptir. Bergson zeka ve sezginin bilginin farklı türleri olduğunu savunur. Bilimsel ilkeler düşünsel olurken, metafiziksel ilkeler sezgiseldir-ler. Buna karşın bilim ve felsefe, düşünsel ve sezgisel bilgiyi üretmek amacıyla bir araya gelebi-lirler. Bu tür bir bilgi gerçeğin ayrımlanmış algısını birleştirebilir. Bu makale, Bergson'un sine-maya verdiği kavramları ve bu kavramların sinemanın temel özellikleri olan hareket, zaman vedüşünceyi anlamamıza nasıl yardımcı olacaklarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.