3 KASIM 2002 SEÇİMLERİ VE ABD: “SAĞ” VE “SOL” BASINDA ABD'YE İLİŞKİN OLUMSUZ YARGILAR

Öz Türk kamuoyunda 1960'lı yıllardan başlayarak bazı kesimlerde Amerika Birleşik Devletleri'nekarşı bir güvensizlik ortamının oluştuğu ve Kıbrıs müdahalesinin ardından ABD'nin uyguladığısilah ambargosu ile bu güvensizliğin daha da tırmandığı söylenebilir. Türkiye kendi çıkarlarıaçısından, her dönemde ABD'nin desteğine büyük önem vermiş ve bu desteği yitirme kaygısı ya-şamıştır. “Çıkar maksimizasyonu” ilkesine dayanan Amerikan dış politikası için ise dış politikada sürekli “dostluklar” ya da “düşmanlıklar” söz konusu değildir. Türkiye bu gerçeği 1974'de uy-gulanan silah ambargosu gibi bazı acı tecrübelerle anlamış ve bu, bazı kesimlerde ABD'ye karşı kimi zaman komplo teorilerine varan- olumsuz görüş ve yargılar oluşmuştur. Çalışmada ABD'yeilişkin olumsuz yargılar, iki ülke ilişkilerinin tarihi içerisinde saptanmış ve aynı yargıların 3 Ka-sım seçim sürecinde nasıl ifadelendirildiği gösterilmeye çalışılmıştır. “Milliyetçi sol” olarak ad-landırılan Aydınlık Dergisi ve “milliyetçi sağ”da yer alan Yeni Mesaj gazetelerinin köşe yazıları-nın makroyapısal analiz yoluyla incelendiği çalışmada, iki yayın organındaki iddiaların, hem birbirleriyle oldukça benzer oldukları, hem de ABD'ye ilişkin olumsuz yargıların farklı kelimelerleifadeleri olduğu görülmüştür.