Sonuçlar

KAHRAMANMARAŞ’TA TURİZM ALGISI

Doğu Coğrafya Dergisi

Nadire KARADEMİR, Ersin Kaya SANDAL, Fatma Betül URHAN

8 4

İMAJIN TURİSTİK TALEBE ETKİSİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Mehmet KAŞLI, Orhan Can YILMAZDOĞAN, Orhan Can YILMAZDOĞAN

34 14