Sonuçlar

Kuru tohum ilaçlamalarında bidonların kullanılabilmesi imkanı üzerinde çalışmalar.

Bitki Koruma Bülteni

M. ÖZKAN, T. ÖDEN, G. ERİMGÜNER, F. ÇELİKÖZEN, H. ÇELİK, C. TÜRKOĞLU, M. OĞUZER

18 18