Sonuçlar

Türkiye’de Sosyal Medyanın Siyasi Katılıma Etkileri

Folklor/Edebiyat

Gülüm ŞENER, Perrin Öğün EMRE, Fatih AKYILDIZ

19 15

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Selçuk İletişim

Başak SOLMAZ, Gökhan TEKİN, Züleyha HERZEM, Muhammed DEMİR

24 13

‘NARSİSTAGRAM’: INSTAGRAM KULLANIMINDA NARSİSİZM

Selçuk İletişim

Cemil AKKAŞ, Hülya BAKIRTAŞ, Sakine ÇİFTÇİ

22 5