Sonuçlar

SOSYAL MEDYADA 2011 GENEL SEÇİMLERİ: NİCEL –NİTEL ARAYÜZEY İNCELEMESİ

Selçuk İletişim

Günseli BAYRAKTUTAN, Mutlu BİNARK, Tuğrul ÇOMU, Burak DOĞU, Gözde İSLAMOĞLU, Aslı AYDEMİR

11 4

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Selçuk İletişim

Başak SOLMAZ, Gökhan TEKİN, Züleyha HERZEM, Muhammed DEMİR

10 6