Sonuçlar

Türkiye’de Sosyal Medyanın Siyasi Katılıma Etkileri

Folklor/Edebiyat

Gülüm ŞENER, Perrin Öğün EMRE, Fatih AKYILDIZ

19 15

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Selçuk İletişim

Başak SOLMAZ, Gökhan TEKİN, Züleyha HERZEM, Muhammed DEMİR

24 13