Sonuçlar

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Selçuk İletişim

Başak SOLMAZ, Gökhan TEKİN, Züleyha HERZEM, Muhammed DEMİR

10 6

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı

Bilig

Günseli Bayraktutan, Mutlu Binark, Tuğrul Çomu, Burak Doğu, Gözde İslamoğlu, Aslı Telli Aydemir

21 15

Sosyal Medya ve Arap Baharı

Akademik İncelemeler Dergisi

Mehmet BABACAN, İrfan HAŞLAK, İsmail HİRA

47 25