Sonuçlar

JOB SATISFACTION, ROLE OVERLOAD AND GENDER IN TURKEY

Journal of Economy Culture and Society

Veysel Bozkurt, Serpil Aytaç, Jules Bondy, Faik Emirgil

29 17

Tükenmişlik ve İşe İlişkin Duygular Arasında İş Stresinin Aracı Rolü: Kamu Çalışanları Örneği

Journal of Economy Culture and Society

Selver YILDIZ BAĞDOĞAN, Ülviye TÜFEKÇİ YAMAN, Kadriye Burcu ÖNGEN BİLİR, Serpil AYTAÇ

51 19