Sonuçlar

Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi: İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Örneği

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Sait Engindeniz, A. Ferhan Savran, Duygu Aktürk, Nedim Koşum, Turgay Taşkın, Harun Kesenkaş, Mukadderat Gökmen, Ayşe Uzmay

30 17

İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Keçi İşletmelerinde Sürü Yönetim Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Turgay Taşkın, Nedim Koşum, Sait Engindeniz, A.Ferhan Savran, Duygu Aktürk, Harun Kesenkaş, Ayşe Uzmay, Mukadderat Gökmen

30 15

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliği’ne Yönelik Kayıt Sistemi Programının Geliştirilmesi Üzerine Bir Pilot Uygulama

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Gamze SANER, Sait Engindeniz, Şule Işın, Ferruh Işın, Murat Kılıç, Hakan Adanacıoğlu, Gökhan Çınar, Havva Ece Salalı, Duygu Tosun, Kenan Çiftçi

31 16