Sonuçlar

Ektima Gangrenosumlu Psödomonas Sepsisinde görülen Fasial Sinir Paralizisi

Cukurova Medical Journal

Süleyman ÖZDEMİR, Orhan GÖRGÜLÜ, Nurşah ÖZDEMİR, Özgür SÜRMELİOĞLU, Yücel AKBAŞ, Mehmet TURGUT, Melek YOZCU

20 18

Bitki Dalına Sekonder Gelişen Rinolithiasis olgusu

Cukurova Medical Journal

Saime Sağıroğlu GÜZELSOY, Süleyman ÖZDEMİR, Özgür SÜRMELİOĞLU, Özlem Oymak AY, Beyhan KIRMACI

25 14

Malign Eksternal Otitli Hastalarda Prognozu Olumsuz Etkileyen Faktörlerin Ve Tedavi Etkinliğinin Araştırılması

Cukurova Medical Journal

Arzu MAMMADOV, Fikret ÇETİK, Özgür SÜRMELİOĞLU, Özgür TARKAN, Süleyman ÖZDEMİR, Ülkü TUNCER

31 14

ÖZELLEŞTİRMEDE ÇALIŞANLARIN MÜLKİYET SAHİPLİĞİ : KARDEMİR ÖRNEĞİ

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yard.doç.dr. Halis Yunus ERSÖZ, Araş. Gör . Süleyman ÖZDEMİR, Yard. Doç. Dr. Arif YAVUZ, Doç.dr. Tekin AKGEYİK, Araş. Gör . Hasan ŞENOCAK

83 40