Sonuçlar

GİYSİ TASARIMI, VÜCUT ÖLÇÜLENDİRME VE GİYSİ PAZARLAMASI KONULARINDA SİMÜLASYON SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Tekstil ve Konfeksiyon

Ziynet ÖNDOĞAN, Oktay PAMUK, Eren TOPAL, Müge ÇELİKKAŞ, Okşan ÜNVER, Pınar IŞIKLIOĞLU

13 4