Sonuçlar

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIYLA ÖRGÜTSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMAYA YÖNELİK BİR İNCELEME

İzmir İktisat Dergisi

OYA ERDİL, LÜTFİ HAK ALPKAN, LEVENT BİBERİNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIYLA ÖRGÜTSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ

39 22