Sonuçlar

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNDE MESLEKSEL BECERİ EĞİTİMİNE YÖNELİK E-ÖĞRENME UYGULAMASI

Tıp Eğitimi Dünyası

Erol Gürpınar, M. Kemal Alimoğlu, Esin Kulaç, Melis Nacar, Işıl İrem Budakoğlu, Nazan Karaoğlu, Nilüfer Demiral YILMAZ, Selcen ÖNCÜ, Cahit Taşkıran, Ayhan Çalışkan, İpek Gönüllü, Arif Onan, Sümer MAMAKLI

30 21