Sonuçlar

JENERİK

Kader

Mustafa YILMAZ

19 12

JENERİK

Kader

Mustafa YILMAZ

16 11

İdiyopatik Perikardiyal Efüzyon ile İnflamatuvar Belirteçler Arasındaki İlişki

Koşuyolu Heart Journal

Cemil ZENCİR, Mahmut AKPEK, Mithat SELVİ, Sevil ÖNAY, Hilal BEKTAŞ, Mustafa YILMAZ, Mustafa ÇETİN, Kayıhan KAHRAMAN, Çağdaş AKGÜLLÜ, Hüseyin ELBİ, Hasan GÜNGÖR

29 20

Elektif Perkütan Koroner Girişim Öncesi Uygulanan Uzaktan İskemik Ön Koşullanmanın Uzun Dönem Sonuçları

Koşuyolu Heart Journal

Mustafa YILMAZTEPE, Gökay TAYLAN, Fatih Mehmet UÇAR, Uğur ÖZKAN, Meryem AKTOZ, Hanefi Yekta GÜRLERTOP

26 20

Akut Organofosfat Zehirlenmelerinde Elektrokardiyografik Değişiklikler Ile Kolinesteraz Düzeylerinin Mortaliteye Etkileri

Cukurova Medical Journal

Mesude ATLI, Ahmet SEBE, Mehmet Oğuzhan AY, Meryem Genç KARANLIK, Ayça AÇIKALIN, Nalan KOZACI, Mustafa YILMAZ, Salim SATAR

29 18

İki Nadir Görülen Hastalığın Birlikteliği: Bir Çocukta Ailevi Akdeniz Ateşi ve Nörofibromatozis Tip 1

Cukurova Medical Journal

Faruk İNCECİK, Özlem HERGÜNER, Şeyda BESEN, Zeliha HAYTOĞLU, Şakir ALTUNBAŞAK, Mustafa YILMAZ

33 18

Juvenil idiopatik inflamatuar miyopati: tek merkez verileri

Cukurova Medical Journal

Sibel BALCI, Rabia Miray KIŞLA EKİNCİ, Derya Ufuk ALTINTAŞ, Mustafa YILMAZ

27 20