Sonuçlar

Türkiye'nin güneyinde genç hastalarda görülen miyokart enfarktüsü için yeni genetik risk faktörleri

Cukurova Medical Journal

Rabia AKILLI EKER, Çağlar Emre ÇAĞLIYAN, Onur KAYPAKLI, Mehmet KANADAŞI, Mustafa DEMİRTAŞ

29 18

Güçlendirme Bağlamında İnternetin Hasta-Hekim İlişkilerine Etkisi

Selçuk İletişim

Ayşe TEKİN, Ersin KAYA, Mustafa DEMİREL, S.özbek YAZICI

28 19

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Stenotrophomonas maltophilia suşlarında antibiyotiklere direnç oranı

Ortadoğu Tıp Dergisi

Pınar Şen, Erkan Yula, Hakan Er, Serdar Güngör, Rahim Özdemir, Nurten Baran, Tuna Demirdal, Mustafa Demirci

28 28
30 25

Akciğerin dev hücreli tümörü: cerrahi tedavi yönetimi

Ortadoğu Tıp Dergisi

Funda İNCEKARA, Ebru SAYILIR GÜVEN, Şevki Mustafa DEMİRÖZ, Merve ŞENGÜL İNAN, Koray AYDOĞDU, Funda DEMİRAĞ, Selim Şakir Erkmen GÜLHAN, Sadi KAYA, Göktürk FINDIK

32 23